Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Nyckeltal

Här redovisas uppgifter som beskriver lärosätenas storlek och verksamhet med ett antal kvantitativa mått, inklusive resultatmått som examina och kostnader. Nyckeltal för universitet och högskolor finns redovisade för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå, personal och ekonomi. Förutom nyckeltal för lärosäten finns också ett antal särskilda nyckeltal för olika utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen.

  1. Inom respektive nyckeltalsgrupp väljs år, lärosäte alternativt yrkesexamensprogram och de nyckeltal du vill visa och hur du vill att det ska visas.
  2. Klicka sedan på "Visa resultat" så visas statistiken.

Du kan också välja att visa resultatet i ett excelark som du kan spara/bearbeta. Klicka då på "Resultat i Excel".

För nyckeltal för lärosäten finns också möjligheten att redovisa motsvarande nyckeltal för hela riket.

Om du vill ha mer information om de begrepp och definitioner som statistiken bygger på klickar du på "Visa information om uppgiften".

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen