Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

 Skriv ut

Äldre statistikdatabas om högskolan

UKÄ har bytt ut databasen för statistik om universitet och högskolor. I den nya databasen återfinns större delen av vår statistik.

Statistik som fortfarande finns i kvar på denna webbplats:

Nyckeltal

Enklare uppgifter som på olika sätt beskriver lärosätena och studenterna

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Statistiken om internationell mobilitet finns än så länge kvar i denna databas.

OBS: All annan statistik om utbildning på grundnivå och avancerad nivå finns nu i UKÄ:s nya statistikdatabas Högskolan i siffrorlänk till annan webbplats

Personal

Statistik över anställd personal vid universitet och högskolor. Statistiken baseras på personaluppgifter från lärosätenas löneredovisningssystem för oktober månad.

Frågor om statistiken?

Mejla oss på analys@uka.se

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen