Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Jämställdhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kan du ta del av uppgifter om andelen kvinnor och män i utbildning på grund- och avancerad nivå vid universitet och högskolor. Uppgifterna visas för yrkesexamensprogram. Du kan jämföra uppgifter mellan universitet och högskolor. Du kan också jämföra mellan olika år och med uppgifter för riket totalt.

  1. Välj kalenderhalvår, välj en specifik högskola, ett urval av eller Alla högskolor och sedan utbildningsprogram (minst ett, max 30 program) du vill ha uppgifter om.
  2. Ange hur du vill att uppgifterna ska presenteras och klicka sedan på "Visa resultat".

Du kan också välja "Resultat i Excel" om du vill spara uppgifterna i ett excelark.

Om du vill ha mer information om de definitioner och begrepp som statistiken bygger på klickar du på "Visa information om uppgiften".

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen