Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Huvudområden i generella examina

Samtliga generella examina ska ha en viss inriktning som varje högskola själv bestämmer. Dessutom en successiv, poängangiven, fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet). För statistiska ändamål har samtliga huvudområden klassificerats till grupper av huvudområden. Denna klassificering har sin utgångspunkt i svensk utbildningsnomenklatur (SUN 2000). Den högsta SUN-nivån anger inriktning, för närvarande 8 inriktningar. Den lägsta SUN-nivån anger huvudområde, för närvarande 207 huvudområdesgrupper. Huvudområde för en generell examen hänförs således till någon av dessa huvudområdesgrupper.

Huvudområden och SUN-klassificering Huvudområdesgrupper »Excel

 

« Tillbaka till NU-statistikdatabasens startsida

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen