Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Utbildning på forskarnivå

Examinerade
Doktorsexamina per forskningsämnesområde/grupp (1-, resp. 3-siffernivå) Fr.o.m. 2011
Budgetår: 
Högskola: 
Ämnesområde: 
Ämnesgrupp: 
Sortera per: 
Kön/Åldersfördelning:
Kön
Ålder
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Doktorsexamina per forskningsämnesområde/grupp Fr.o.m. 2011

Begrepp

  • Doktorsexamen: Examen inom forskarutbildning omfattande 160 poäng, varav minst 80 poäng skall utgöra en avhandling (SFS 1993:100 8 kap 2, 13 §§).
  • Forskningsämnesområde/grupp: Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011: Indelningen av forskningsämnen består av en hierarkisk struktur på flera nivåer. Ett ämnesområde är indelat i ett antal ämnesgrupper som i sin tur indelas i ett större antal forskningsämnen. Se Ämneslistor.

Uppgiftsinsamling

  • Tidsperiod: Uppgifterna avser kalenderår/budgetår.
  • Uppgifter per ny Standard för forskningsämnen finns fr.o.m 2011 (allteftersom kan äldre uppgifter komma att anpassas till den nya standarden).
  • Insamling och källa: Uppgifterna levereras till Universitetskanslersämbetet av SCB som samlat in och sammanställt uppgifter från respektive högskola.

Övrigt

  • Lic/doktorsexamina får endast utfärdas av högskolor som erhållit regeringens tillstånd att utfärda sådan examina (SFS 1992:1434, 1 kap 12 §).
  • Ålder beräknas per den 31/12.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen