Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Examina
Examina på grund- och avancerad nivå totalt
Budgetår: 
Högskola: 
Sortera per: 
Kön/Åldersfördelning:
Kön
Ålder
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Examina på grund- och avancerad nivå totalt

Begrepp

  • Examensbevis: Det dokument på vilket en examen specificeras. Samma uppsättning avklarade kurser kan ge behörighet till fler än en examen (t.ex. ingenjörsexamen och tekn. kandidatexamen) vilket genererar flera examensbevis.
  • Examen: En specificerad uppsättning fullgjorda kursfordringar (motsv) enligt SFS 1993:100 bilaga 3.

Uppgiftsinsamling

  • Tidsperiod: uppgifterna avser examensbevis som utfärdats under aktuellt budgetår. Uppgifter finns för budgetåren 1993/94.
  • Insamling och källa: Uppgifterna levereras till Universitetskanslersämbetet av SCB som samlat in och sammanställt uppgifter från respektive högskola.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen