Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Ekonomi

Takbeloppsuppföljning
Avräkning mot takbelopp (tkr)
Budgetår: 
Högskola: 
Konto: 
Sortera per: 
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Avräkning mot takbelopp

Begrepp

Frågan redovisar takbeloppsuppföljning.

  • Takbelopp: Takbelopp enligt regleringsbrevet, den högsta ersättning för helårsprestationer och helårsstudenter som ett lärosäte sammantaget kan erhålla under ett budgetår.
  • Utfall HST och HPR totalsumma: Beräknad total ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer. Här redovisas det belopp som årets utfall av helårsstudenter och helårsprestationer genererar.
  • Utgående balans anslagssparande: Summa av outnyttjat takbelopp. Om lärosätet redovisar ett utfall i grundutbildningen som inte når upp till årets takbelopp kan outnyttjat takbelopp sparas för att användas under något/några där på följande budgetår. Maximalt tio procent av takbeloppet får sparas.
  • Utgående balans sparade prestationer: Summa sparade helårsprestationer. Om lärosätet redovisar fler helårsprestationer än vad som ersätts inom takbeloppet, kan överskjutande helårsprestationer sparas till något/några där på följande budgetår för att då berättiga till ersättning. Högst tio procent av takbeloppet får sparas.
  • Decemberprestationer: Avser prestationer från föregående budgetår.

Uppgiftsinsamling

  • Tidsperiod: Budgetår
  • Insamlingstid och källa: Uppgifterna före 2004 har sammanställts från lärosätenas årsredovisningar. Fr.o.m. 2004 hämtas uppgifterna direkt från lärosätena via den ekonomiska mallen och överensstämmer med uppgifterna i årsredovisningarna.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen