Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Utbildning på forskarnivå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kan du ta del av statistik om utbildning på forskarnivå, till exempel statistik om studiefinansiering, vetenskapsområden och forskningsämnen. Uppgifterna kan fördelas per lärosäte kön och ålder.

  1. Under varje område nedan finns många uppgifter och du kan precisera urvalet för den statistik du vill se.Välj en uppgift och klicka sen på "Till urval"
  2. Välj de variabler du vill ha uppgift om och hur den ska visas.
  3. Klicka på "Visa resultat" så visas statistiken.

Du kan också välja resultat i Excel om du vill se uppgifterna i ett excelark som du kan spara/bearbeta. Klicka då på "Resultat i Excel".

Om du vill ha mer information om de definitioner och begrepp som statistiken bygger på klickar du på "Visa information om uppgiften".

Antagna/nybörjare

Antagna avser studerande som efter beslut av lärosätet har tillträde till viss utbildning. Nybörjare avser doktorand som viss termin för första gången redovisar aktivitet om minst 1 % under ett kalenderhalvår.

Registrerade/aktiva

Registrerade doktorander som har en aktivitetsgrad om minst 1 procent.

Examinerade

Examinerade är studerande på forskarnivå som tagit ut examensbevis över avlagda licentiat- och/eller doktorsexamen.

Äldre uppgifter, utbildning på forskarnivå

Uppgifter från avbrutna tidsserier och tidigare fördelningar av variabler.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen