Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Statistik över inriktningar inom ingenjörs- och lärarutbildningar samt inom utbildningar till specialistsjuksköterska

I regleringsbrevet för 2016 fick Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att följa upp ”vilka inriktningar som universitet och högskolor ger inom ingenjörsutbildningarna, lärarutbildningarna och specialistsjuksköterskeutbildningarna i syfte att få en överblick över utbildningsutbudet och för att kunna följa detta över tid”.

UKÄ har haft detta uppdrag sedan 2014 och den senaste redovisningen gjordes den 3 maj 2017.

Dessutom har UKÄ i uppdrag att årligen rapportera vilka specialistsjuksköterske­utbildningar som ges av universitet och högskolor.

Beskrivning av filer

Uppgifterna redovisades i fyra excelfiler.

Fil 1: Ingenjörsutbildningar på riksnivå

 • Blad 1: antal nybörjare totalt på dels yrkesexamensprogram, dels generella program, läsåren 2007/08 – 2015/16 och HT 2016.
 • Blad 2-4: antal nybörjare på program, klassificerade enligt SUN, som leder till arkitektexamen, civilingenjörsexamen respektive högskoleingenjörsexamen, läsåren 2007/08 – 2015/16 och HT 2016.
 • Blad 5-7: antal nybörjare på program, klassificerade enligt SUN, som leder till kandidatexamen, magisterexamen respektive masterexamen, läsåren 2007/08 – 2015/16 och HT 2016.

Till excelfilen ingenjörsutbildningar på riksnivå »Excel

Fil 2: Ingenjörsutbildningar på lärosätesnivå

 • Blad 1: antal nybörjare på yrkesexamensprogram och generella program, fördelade per lärosäte, läsåren 2007/08 – 2015/16 och HT 2016.
 • Blad 2-27: antal nybörjare per inriktning på yrkesexamensprogram respektive generella program, vid respektive lärosäte, läsåren 2007/08 – 2015/16 och HT 2016. Varje flik innehåller uppgifter för ett lärosäte.

Till excelfilen ingenjörsutbildningar på lärosätesnivå »Excel

Fil 3: Lärarutbildningar

 • Blad 1: antal nybörjare totalt på gamla och nya lärarexamensprogram, per lärosäte, läsåren 2007/08 – 2015/16 och HT 2016.
 • Blad 2: antal nybörjare per inriktning, totalt på gamla och nya lärarexamensprogram, på riksnivå, läsåren 2007/08 – 2015/16 och HT 2016.
 • Blad 3: antal nybörjare per lärosäte, gamla lärarexamen per inriktning, läsåren 2007/08 – 2015/16 och HT 2016.
 • Blad 4: antal nybörjare per lärosäte, nya lärarexamina per inriktning, läsåren 2011/12 – 2015/16 och HT 2016.

Till excelfilen lärarutbildningar »Excel

Fil 4: Utbildningar till specialistsjuksköterska

 • Blad 1: antal nybörjare per inriktning och lärosäte, läsåret 2015/16 och HT 2016.
 • Blad 2: antal nybörjare per lärosäte och inriktning, läsåret 2015/16 och HT2016.
 • Blad 3: antal nybörjare per inriktning och lärosäte, läsåren 2001/01 – 2015/16 och HT 2016.

Till excelfilen utbildningar till specialistsjuksköterska »Excel

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen