Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Statistik över inriktningar inom ingenjörs- och lärarutbildningar samt inom utbildningar till specialistsjuksköterska

I regleringsbrevet för 2016 fick Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att följa upp ”vilka inriktningar som universitet och högskolor ger inom ingenjörsutbildningarna, lärarutbildningarna och specialistsjuksköterskeutbildningarna i syfte att få en överblick över utbildningsutbudet och för att kunna följa detta över tid”.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen