Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Sökandetryck – t.o.m. VT 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kan du få uppgifter om sökande (inklusive obehöriga), antagna och sökandetryck på utbildningsprogram. Uppgifterna redovisas per utbildningsprogram, högskola och termin(kalenderhalvår). Du kan välja att se sökandetrycket för ett visst utbildningsprogram vid högskolor och universitet eller samtliga utbildningsprogram vid ett universitet eller en högskola.

  1. Välj kalenderhalvår, välj en specifik högskola, ett urval av eller Alla högskolor och sedan utbildningsprogram du vill ha uppgifter om.
  2. Ange därefter hur du vill att uppgifterna ska presenteras och klicka på "Visa resultat".

Du kan också välja "Resultat i Excel" om du vill spara uppgifterna i ett excelark.

Om du vill ha mer information om de definitioner och begrepp som statistiken bygger på klickar du på "Visa information om uppgiften".

Se även uppgifter fr.o.m. HT-2007: Sökandetryck fr.o.m. HT-2007 »

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen