Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Senaste nytt i statistikdatabasen

Denna statistikdatabas uppdaterades kontinuerligt fram till i december 2017. I mars 2018 bytte UKÄ ut sättet att presentera statistik.

Välkommen till den nya statistikdatabasen Högskolan i siffror!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistikdatabasen uppdateras kontinuerligt med nya uppgifter. Här publicerar vi de senaste uppgifterna som lagts in i databasen.

 • Uppdatering 2017-12-14


  NU-statistikdatabasen är uppdaterad med uppgifter för vårterminen 2017.OBSERVERA: I uppgifterna för vårterminen 2017 finns en underrapportering av antalet aktiva doktorander vid Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH), cirka 15 doktorander. Riksuppgifterna påverkas marginellt. Uppgifter om de aktiva doktoranderna kommer att justeras när databasen uppdateras med uppgifter från insamlingen avseende höstterminen 2017.
  Utbildning på forskarnivå: Antagna/nybörjare:
  • Antagna till Lic.examen per forskningsämnesområde/grupp (1-, resp. 3-siffernivå)
  • Antagna till Lic.examen per forskningsämnesgrupp/ämne (3-, resp. 5-siffernivå)
  • Doktorandnybörjare per forskningsämnesområde/grupp (1-, resp. 3-siffernivå)
  • Doktorandnybörjare per forskningsämnesgrupp/ämne (3-, resp. 5-siffernivå)
  • Utländska doktorandnybörjare per forskningsämnesområde (1-siffernivå)
  • Doktorandnybörjare (helårs), studiefinansiering / forskningsämnesområde (1-siffernivå)
   Registrerade/aktiva:
  • Aktiva doktorander per forskningsämnesområde/grupp (1-, resp. 3-siffernivå)
  • Aktiva doktorander per forskningsämnesgrupp/ämne (3-, resp. 5-siffernivå)
  • Doktorander, studiefinansiering / forskningsämnesområde (1-siffernivå)
  • Doktorander, studiefinansiering / forskningsämnesgrupp (3-siffernivå)
  • Doktorander, studiefinansiering / forskningsämne (5-siffernivå)
  • Doktorander (helårs), studiefinansiering / forskningsämnesområde (1-siffernivå)
  • Utländska doktorander, individer per forskningsämnesområde (1-siffernivå)

 • Uppdatering 2017-11-16


  NU-statistikdatabasen är uppdaterad med antalsuppgifter om generella examina fördelade på inriktning och huvudområde för läsåret 2016/17.Grund- och avancerad nivå – Examina:
  • Kandidatexamina per inriktning och huvudområde
  • Magisterexamina per inriktning och huvudområde
  • Masterexamina per inriktning och huvudområde

 • Uppdatering 2017-11-07


  NU-statistikdatabasen är uppdaterad med uppgifter om inresande och utresande studenter per land och lärosäte läsåret 2016/17:Se under Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ochInternationell studentmobilitet :
  • Inresande, nybörjare totalt per land
  • Inresande nybörjare per lärosäte och land
  • Inresande, registrerade studenter totalt per land
  • Inresande, registrerade studenter per lärosäte och land
  • Inresande freemover, betalande/icke-betalande nybörjare
  • Inresande freemover, betalande/icke-betalande registrerade
  • Utresande studenter i utbytesprogram per land

 • Uppdatering 2017-10-31


  Nya uppgifter för vårterminen 2017 respektive läsåret 2016/17 i NU-statistikdatabasen är:Utbildning på Grundnivå och avancerad nivå Nya vårterminsuppgifter 2017 Nybörjare:
  • Yrkesexamensprogramnybörjare per program
  • Yrkesexamensprogram nybörjare (netto per högskola)
  • Högskolenybörjare per kommun
  • Nybörjare på högskola per kommun
  • Nybörjare på högskola per studieform
  • Högskolenybörjare per studieform
  Registrerade :
  • Registrerade studenter netto per högskola (kalenderhalvår)
  • Registrerade studenter per studieform
  • Registrerade studenter på kurser per utbildningsnivå
  • Studenter med kursregistreringar omfattande minst 30 HP alt. mindre än 30 HP
  • Yrkesexamensprogram registrerade per program
  • Registrerade studenter per ämnesområde/ämnesdelområde
  • Registrerade studenter per ämnesdelområde/ämnesgrupp
  Samt applikationerna:
  • Regional Rekrytering Länets/Kommunens nybörjare
  • Regional Rekrytering Högskolans nybörjare

  Nya läsårsuppgifter 2016/2017: Helårsstudenter:
  • Hst Distansutbildning/studieform och utbildningsnivå
  • Hst Distansutbildning/utbildningsnivå och ämnesområde
  • Hst Distansutbildning/studieform och ämnesområde
  • Hst per ämnen och utbildningsnivå
  • Yrkesexamensprogram helårsstudenter per program

 • Uppdatering 2017-10-11


  NU-statistikdatabasen är uppdaterad med sökandeuppgifter för höstterminen 2017.Se Utbildning på grundnivå och avancerad nivå - Sökande .
  • Förstahandssökande till yrkesexamensprogram.
  • Nya sökande till program och kurser.
  Även uppgifter om Sökandetryck är uppdaterade för höstterminen 2017.Se applikationen Sökandetryck
 • Uppdatering 2017-06-29


  Tidigare fel i personalstatistiken för åren 2013 och 2014 är korrigerade. Personalstatistiken är nu uppdaterad och korrekt.
 • Uppdatering 2017-05-18


  Nyckeltal är uppdaterade för 2016.Nyckeltal
  • Yrkesexamensprogram

 • Uppdatering 2017-05-11


  Nettouppgifter Riket 2016, dvs nettoberäkningar av vissa uppgifter för de senaste 10 åren, har uppdaterats i NU-statistikdatabasen,Se: Nettouppgifter riket
 • Uppdatering. 2017-05-04


  NU-statistikdatabasen är uppdaterad med personaluppgifter för kalenderåret 2016.
  • Personal (Individer)
  • Personal (helårspersoner)
  • Forsk./undervisande (Individer) / forskningsämnesområde (1-siffernivå)
  • Forsk./undervisande (Individer) / forskningsämnesgrupp (3-siffernivå)
  • Forsk./undervisande (Helår) / forskningsämnesområde (1-siffernivå)
  • Forsk./undervisande (Helår) / forskningsämnesgrupp (3-siffernivå)
  • Personal (Individer) med forskarexamen
  • Forsk./underv. indiv. med forsk.examen / forskn.ämnesområde (1-siffer)
  • Forsk./underv. indiv. med forsk.examen / forskn.ämnesgrupp (3-siffer)
  • Forsk./underv. (Helårs.) med forsk.examen / forskn.ämnesomr. (1-siffer)
  • Forsk./underv. (Helårs.) med forsk.examen / forskn.ämnesgrupp (3-siffer)
  Observera: NU-statistikdatabasens uppgifter om personal, individuppgifter, åren 2013 och 2014 bör hanteras med viss försiktighet. Vissa uppgifter är troligtvis underskattade och UKÄ arbetar med att hitta förklaring till denna olyckliga omständighet. Vi informerar när felen har åtgärdats.
 • Uppdatering 2017-05-03


  Nyckeltal är uppdaterade för 2016.Nyckeltal
  • Utbildning på Grund- och avancerad nivå
  • Utbildning på Forskarnivå
  • Personal
  • Ekonomi

 • Uppdatering 2017-04-28


  Uppdatering av uppgifter om antal sökande höstterminen 2017 i applikationen:Sökandetryck
 • Uppdatering 2017-04-19


  NU-statistikdatabasen är uppdaterad med uppgifter för höstterminen 2016 respektive kalenderåret 2016:Utbildning på Grundnivå och avancerad nivå Nybörjare:
  • Nybörjare på högskola per kommun
  • Nybörjare på högskola per studieform
  • Högskolenybörjare per kommun
  • Högskolenybörjare per studieform
  • Yrkesexamensprogram nybörjare (netto per högskola)
  • Yrkesexamensprogramnybörjare per program
   Registrerade :
  • Registrerade studenter netto/högskola (kalenderhalvår)
  • Registrerade studenter på kurser per utbildningsnivå
  • Studenter med kursregistreringar omfattande minst 30 HP alt. mindre än 30 HP
  • Registrerade studenter per studieform
  • Registrerade studenter - vissa särskilda åtaganden/uppdrag
  • Yrkesexamensprogram registrerade per program
  • Registrerade studenter per ämnesområde/ämnesdelområde
  • Registrerade studenter per ämnesdelområde/ämnesgrupp
   Helårsstudenter/Helårsprestationer :
  • Hst i uppdragsutbildning per utbildningsnivå
  • Hpr i uppdragsutbildning per utbildningsnivå
   Examina :
  • Examina på grund- och avancerad nivå totalt
  • Avlagda yrkesexamina
  • Avlagda Generella examina
  • Avlagda Konstnärliga examina
  • Lärarexamina per områdesinriktning
   Internationell studentmobilitet :
  • In- och utresande studenter i utbytesprogram netto per högskola
  • Utresande studenter per utbytesprogram
  • Inresande studenter per utbytesprogram
  • Utresande studenter per utbytesprogram och poäng
  • Inresande studenter per utbytesprogram och poäng
   samt Applikationerna :
  • Jämställdhet Yrkesexamensprogram
  • Regional Rekrytering Länets/Kommunens nybörjare
  • Regional Rekrytering Högskolans nybörjare

  Utbildning på forskarnivå: Antagna/nybörjare:
  • Antagna till Lic.examen per forskningsämnesområde/grupp (1-, resp. 3-siffernivå)
  • Antagna till Lic.examen per forskningsämnesgrupp/ämne (3-, resp. 5-siffernivå)
  • Doktorandnybörjare per forskningsämnesområde/grupp (1-, resp. 3-siffernivå)
  • Doktorandnybörjare per forskningsämnesgrupp/ämne (3-, resp. 5-siffernivå)
  • Utländska doktorandnybörjare per forskningsämnesområde (1-siffernivå)
  • Doktorandnybörjare (helårs), studiefinansiering / forskningsämnesområde (1-siffernivå)
   Registrerade/aktiva:
  • Aktiva doktorander per forskningsämnesområde/grupp (1-, resp. 3-siffernivå)
  • Aktiva doktorander per forskningsämnesgrupp/ämne (3-, resp. 5-siffernivå)
  • Doktorander, studiefinansiering / forskningsämnesområde (1-siffernivå)
  • Doktorander, studiefinansiering / forskningsämnesgrupp (3-siffernivå)
  • Doktorander, studiefinansiering / forskningsämne (5-siffernivå)
  • Doktorander (helårs), studiefinansiering / forskningsämnesområde (1-siffernivå)
  • Utländska doktorander, individer per forskningsämnesområde (1-siffernivå)
   Examinerade:
  • Doktorsexamina per forskningsämnesområde/grupp (1-, resp. 3-siffernivå)
  • Doktorsexamina per forskningsämnesgrupp/ämne (3-, resp. 5-siffernivå)
  • Licentiatexamina per forskningsämnesområde/grupp (1-, resp. 3-siffernivå)
  • Licentiatexamina per forskningsämnesgrupp/ämne (3-, resp. 5-siffernivå)
  • Utländska forskarexaminerade per forskningsämnesområde (1-siffernivå)
  • Dr.examinerade/ f.ämnesområde/grupp (1-, resp 3-siffer) med tidigare forsk.examen
  • Dr.examinerade/ f.ämnesgrupp/ämne (3-, resp 5-siffer) med tidigare forsk.examen

 • Uppdatering 2017-04-10


  NU-statistikdatabasen är uppdaterad med ekonomiuppgifter för budgetåret 2016.Ekonomi
  • Resultaträkning
  • Intäkter
  • Kostnader
  • Övrig ekonomi
  • Takbeloppsuppföljning

 • Uppdatering 2017-03-31


  NU-statistikdatabasen är uppdaterad med uppgifter för vårterminen 2017.Se Utbildning på grundnivå och avancerad nivå - Sökande .
  • Förstahandssökande till yrkesexamensprogram
  • Nya sökande till program och kurser
  Även uppgifter om Sökandetryck är uppdaterade för vårterminen 2017.Se applikationen Sökandetryck
 • Uppdatering 2016-12-20


  Nya läsårsuppgifter för 2015/2016 i NU-statistikdatabasen.Utbildning på Grundnivå och avancerad nivå Helårsstudenter:
  • Hst per studieform och utbildningsnivå
  • Hst per studieform och ämnesområde/delområde/grup
  Helårsprestationer:
  • Hpr per studieform och utbildningsnivå
  • Hpr per studieform och ämnesområde
  • Hpr per ämnesområde/delområde/grupp och utbildningsnivå

 • Uppdatering 2016-12-09


  Senaste uppgifter för vårterminen 2016 finns tillgängliga.Utbildning på Forskarnivå
  • Antagna till Lic.examen per forskningsämnesområde/grupp (1-, resp. 3-siffernivå)
  • Antagna till Lic.examen per forskningsämnesgrupp/ämne (3-, resp. 5-siffernivå)
  • Doktorandnybörjare per forskningsämnesområde/grupp (1-, resp. 3-siffernivå)
  • Doktorandnybörjare per forskningsämnesgrupp/ämne (3-, resp. 5-siffernivå)
  • Doktorandnybörjare (helårs), studiefinansiering / forskningsämnesområde (1-siffernivå)
  • Utländska doktorandnybörjare per forskningsämnesområde (1-siffernivå)
  • Aktiva doktorander per forskningsämnesområde/grupp (1-, resp. 3-siffernivå)
  • Aktiva doktorander per forskningsämnesgrupp/ämne (3-, resp. 5-siffernivå)
  • Doktorander, studiefinansiering / forskningsämnesområde (1-siffernivå)
  • Doktorander, studiefinansiering / forskningsämnesgrupp (3-siffernivå)
  • Doktorander, studiefinansiering / forskningsämne (5-siffernivå)
  • Doktorander (helårs), studiefinansiering / forskningsämnesområde (1-siffernivå)
  • Utländska doktorander, individer per forskningsämnesområde (1-siffernivå)

 • Uppdatering 2016-11-24


  NU-statistikdatabasen är uppdaterad med uppgifter för läsåret 2015/16 om totalt antal inresande studenter, nybörjare respektive registrerade, från olika länder. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå - Internationell studentmobilitet:
  • Inresande, nybörjare totalt per land
  • Inresande, registrerade studenter totalt per land

 • Uppdatering 2016-11-17


  NU-statistikdatabasen är uppdaterad med antalsuppgifter om generella examina fördelade på inriktning och huvudområde för läsåret 2015/16.Grund- och avancerad nivå – Examina:
  • Kandidatexamina per inriktning och huvudområde
  • Magisterexamina per inriktning och huvudområde
  • Masterexamina per inriktning och huvudområde

 • Uppdatering 2016-11-09


  NU-statistikdatabasen är uppdaterad med uppgifter om inresande och utresande studenter per land, läsåret 2015/16:Under Utbildning på grundnivå och avancerad nivå:Internationell studentmobilitet :
  • Inresande nybörjare per lärosäte och land
  • Inresande freemover, betalande/icke-betalande nybörjare
  • Inresande registrerade studenter per lärosäte och land
  • Inresande freemover, betalande/icke-betalande registrerade
  • Utresande studenter i utbytesprogram per land

 • Uppdatering 2016-10-28


  Nya uppgifter om sökande för vårterminen 2017.i databasen  Sökandetryck  
 • Uppdatering 2016-10-14


  Nya uppgifter för vårterminen 2016 respektive läsåret 2015/16 i NU-statistikdatabasen är:Utbildning på Grundnivå och avancerad nivå Nya vårterminsuppgifter 2016 Nybörjare:
  • Yrkesexamensprogramnybörjare per program
  • Högskolenybörjare per kommun
  • Nybörjare på högskola per kommun
  Registrerade :
  • Yrkesexamensprogram registrerade per program
  • Registrerade studenter per ämnesområde/ämnesdelområde
  • Registrerade studenter per ämnesdelområde/ämnesgrupp
  Samt applikationerna:
  • Jämställdhet Yrkesexamensprogram
  • Regional Rekrytering Länets/Kommunens nybörjare
  • Regional Rekrytering Högskolans nybörjare

  Nya läsårsuppgifter 2015/2016: Helårsstudenter:
  • Hst Distansutbildning/studieform och utbildningsnivå
  • Hst Distansutbildning/utbildningsnivå och ämnesområde
  • Hst Distansutbildning/studieform och ämnesområde
  • Hst per ämnen och utbildningsnivå
  • Yrkesexamensprogram helårsstudenter per program

 • Uppdatering 2016-10-11


  Nya vårterminsuppgifter 2016 i NU-statistikdatabasen om nybörjare respektive registrerade studenter:Utbildning på Grundnivå och avancerad nivå Nybörjare:
  • Nybörjare på högskola per studieform
  • Högskolenybörjare per studieform
  • Yrkesexamensprogram nybörjare (netto per högskola)
  Registrerade:
  • Registrerade studenter per studieform
  • Studenter med kursregistreringar omfattande minst 30 HP alt. mindre än 30 HP
  • Registrerade studenter netto/högskola (kalenderhalvår)
  • Registrerade studenter på kurser per utbildningsnivå

 • Uppdatering 2016-10-05


  NU-statistikdatabasen är uppdaterad med uppgifter för höstterminen 2016. Se Utbildning på grundnivå och avancerad nivå - Sökande .
  • Förstahandssökande till yrkesexamensprogram
  • Nya sökande till program och kurser
  Även uppgifter om Sökandetryck är uppdaterade för höstterminen 2016.Se applikationen Sökandetryck
 • Uppdatering 2016-07-21


  Helt ny information i NU-statistikdatabasen om totalt antal inresande studenter, nybörjare respektive registrerade, från olika länder. Totaluppgiften är undertryckt endast om det totala antalet studenter understiger 5 personer. Uppgifter redovisas läsårsvis från läsåret 1997/98 under Utbildning på grundnivå och avancerad nivå - Internationell studentmobilitet:
  • Inresande, nybörjare totalt per land
  • Inresande, registrerade studenter totalt per land

 • Uppdatering 2016-06-03


  Riksuppgifter 2015, dvs nettoberäkningar av vissa uppgifter för de senaste 10 åren, har uppdaterats i NU-statistikdatabasen, Se: Riksuppgifter
 • Uppdatering 2016-05-19


  Nyckeltal är uppdaterade för 2015.Nyckeltal
  • Yrkesexamensprogram

 • Uppdatering 2016-05-17


  Nyckeltal är uppdaterade för 2015.Nyckeltal
  • Utbildning på Grund- och avancerad nivå
  • Utbildning på Forskarnivå
  • Personal
  • Ekonomi

 • Uppdatering 2016-04-29


  Nya uppgifter i Personalstatistiken för kalenderåret 2015:Personal :
  • Personal (Individer) med forskarexamen
  • Forsk./underv. indiv. med forsk.examen / forskn.ämnesområde (1-siffer)
  • Forsk./underv. indiv. med forsk.examen / forskn.ämnesgrupp (3-siffer) 
  • Forsk./underv. (Helårs.) med forsk.examen / forskn.ämnesomr. (1-siffer)
  • Forsk./underv. (Helårs.) med forsk.examen / forskn.ämnesgrupp (3-siffer)

 • Uppdatering 2016-04-28


  Uppdatering av uppgifter om antal sökande höstterminen 2016 i applikationen:Sökandetryck
 • Uppdatering 2016-04-21


  NU-statistikdatabasen är uppdaterad med vissa personaluppgifter för kalenderåret 2015.
  • Personal (Individer)
  • Personal (helårspersoner)
  • Forsk./undervisande (Individer) / forskningsämnesområde (1-siffernivå)
  • Forsk./undervisande (Individer) / forskningsämnesgrupp (3-siffernivå)
  • Forsk./undervisande (Helår) / forskningsämnesområde (1-siffernivå)
  • Forsk./undervisande (Helår) / forskningsämnesgrupp (3-siffernivå)

 • Uppdatering 2016-04-19


  Nya uppgifter för höstterminen 2015 respektive kalenderåret 2015.Utbildning på Forskarnivå
  • Antagna till Lic.examen per forskningsämnesområde/grupp (1-, resp. 3-siffernivå)
  • Antagna till Lic.examen per forskningsämnesgrupp/ämne (3-, resp. 5-siffernivå)
  • Doktorandnybörjare per forskningsämnesområde/grupp (1-, resp. 3-siffernivå)
  • Doktorandnybörjare per forskningsämnesgrupp/ämne (3-, resp. 5-siffernivå)
  • Doktorandnybörjare (helårs), studiefinansiering / forskningsämnesområde (1-siffernivå)
  • Utländska doktorandnybörjare per forskningsämnesområde (1-siffernivå)
  • Aktiva doktorander per forskningsämnesområde/grupp (1-, resp. 3-siffernivå)
  • Aktiva doktorander per forskningsämnesgrupp/ämne (3-, resp. 5-siffernivå)
  • Doktorander, studiefinansiering / forskningsämnesområde (1-siffernivå)
  • Doktorander, studiefinansiering / forskningsämnesgrupp (3-siffernivå)
  • Doktorander, studiefinansiering / forskningsämne (5-siffernivå)
  • Doktorander (helårs), studiefinansiering / forskningsämnesområde (1-siffernivå)
  • Utländska doktorander, individer per forskningsämnesområde (1-siffernivå)
  • Licentiatexamina per forskningsämnesområde/grupp (1-, resp. 3-siffernivå)
  • Licentiatexamina per forskningsämnesgrupp/ämne (3-, resp. 5-siffernivå)
  • Doktorsexamina per forskningsämnesområde/grupp (1-, resp. 3-siffernivå)
  • Doktorsexamina per forskningsämnesgrupp/ämne (3-, resp. 5-siffernivå)
  • Dr.examinerade/ f.ämnesområde/grupp (1-, resp 3-siffer) med tidigare forsk.examen
  • Dr.examinerade/ f.ämnesgrupp/ämne (3-, resp 5-siffer) med tidigare forsk.examen
  • Utländska forskarexaminerade per forskningsämnesområde (1-siffernivå)

 • Uppdatering 2016-04-14


  Nya uppgifter i NU-statistikdatabasen för kalenderåret 2015 är:Examina:
  • Avlagda yrkesexamina
  • Avlagda Generella examina
  • Avlagda Konstnärliga examina
  • Examina på grund- och avancerad nivå totalt
  • Lärarexamina per områdesinriktning

 • Uppdatering 2016-04-12


  NU-statistikdatabasen är uppdaterad med ekonomiuppgifter för budgetåret 2015.Ekonomi
  • Resultaträkning
  • Intäkter
  • Kostnader
  • Övrig ekonomi
  • Takbeloppsuppföljning

 • Uppdatering 2016-04-08


  Nya uppgifter för höstterminen 2015 i NU-statistikdatabasen är:Utbildning på Grundnivå och avancerad nivå Registrerade :
  • Yrkesexamensprogram registrerade per proram
  • Studenter med kursregistreringar omfattande minst 30 HP
  • Registrerade studenter per studieform
  • Registrerade studenter netto/högskola (kalenderhalvår)
  • Registrerade studenter på kurser per utbildningsnivå
  • Registrerade studenter per ämnesområde/ämnesdelområde
  • Registrerade studenter per ämnesdelområde/ämnesgrupp
  Samt applikationen:Jämställdhet Yrkesexamensprogram Nya uppgifter för kalenderåret 2015 är:Utbildning på Grundnivå och avancerad nivå Internationell studentmobilitet:
  • In- och utresande studenter i utbytesprogram netto per högskola
  • Utresande studenter per utbytesprogram
  • Inresande studenter per utbytesprogram
  • Utresande studenter per utbytesprogram och poäng
  • Inresande studenter per utbytesprogram och poäng

 • Uppdatering 2016-04-07


  Nya höstterminsuppgifter 2015 i NU-statistikdatabasen om nybörjare:Utbildning på Grundnivå och avancerad nivå Nybörjare:
  • Nybörjare på högskola per kommun
  • Högskolenybörjare per kommun
  • Nybörjare på högskola per studieform
  • Högskolenybörjare per studieform
  • Yrkesexamensprogram nybörjare (netto per högskola)
  • Yrkesexamensprogramnybörjare per program
  Samt applikationerna:Regional rekrytering Länets/kommunens nybörjareRegional rekrytering Högskolans nybörjare
 • Uppdatering 2016-04-05


  NU-statistikdatabasen är uppdaterad med uppgifter för vårterminen 2016.
  • Förstahandssökande till yrkesexamensprogram
  • Nya sökande till program och kurser
  Se Utbildning på grundnivå och avancerad nivå - Sökande .
 • Uppdatering 2016-04-01


  Uppdatering av uppgifter om Sökandetryck vårterminen 2016 i applikationen:Sökandetryck

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen