Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Personal

  1. Under varje område nedan finns många uppgifter och du kan precisera urvalet för den statistik du vill se. Välj en uppgift och klicka sen på "Till urval".
  2. Välj de variabler du vill ha uppgift om och hur det ska visas.
  3. Klicka på "Visa resultat" så visas statistiken.

Du kan också välja att visa resultatet i ett excelark som du kan spara/bearbeta. Klicka då på "Resultat i Excel".

Om du vill ha mer information om de begrepp som statistiken bygger på klickar du på "Visa information om uppgiften".

Alla anställda – helårspersoner

Samtliga anställda vid svenska lärosäten, omräknat till helårspersoner.

Alla anställda – individer

Samtliga anställda vid svenska lärosäten.

Forskande och undervisande personal – helårspersoner

Anställda med forskande och/eller undervisande uppgifter omräknat till helårspersoner.

Forskande och undervisande personal – individer

Anställda med forskande och/eller undervisande uppgifter.

Äldre uppgifter, personal

Uppgifter från avbrutna tidsserier och tidigare fördelningar av variabler.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen