Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Nettouppgifter riket

Här redovisas en sammanställning av ett litet urval av uppgifter för den senaste 10-årsperioden. Uppgifterna är nettoräknade totalt för riket, dvs en person kan bara förekomma en gång (med undantag för  uppgiften om totala antalet uttagna examensbevis).  

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) redovisar i andra sammanhang officiell statistik för högskoleområdet i många olika former. En sammanfattning av statistiken redovisas årligen i UKÄ:s årsrapport för universitet och högskolor. Många uppgifter finns tillgängliga i NU-statistikdatabasen, statistiska meddelanden, olika rapporter och i särskilda analyser, och då oftast efter någon särskild fördelning. 

Många studenter är under en och samma mätperiod registrerade på kurser i flera ämnen, i mer än ett område, på olika nivåer och vid olika lärosäten. Summeringar av redovisade fördelningar kan medföra att studenter räknas flera gånger, dvs bruttouppgifter.   

Nettouppgifter för grundnivå och avancerad nivå redovisas per läsår. Övriga uppgifter avser kalenderår (budgetår).   

Till Nettouppgifter riket i Excelformat »Excel

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen