Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Kvalitetsdeklaration av den ekonomiska statistiken

Uppgifterna samlas in av Universitetskanslersämbetet direkt från lärosätena i samband med att årsredovisningarna lämnas till regeringen. Uppgifterna avser finansiering av verksamheten, resultaträkningar samt vissa ytterligare uppgifter från lärosätenas årsredovisningar.

Uppgifterna till den ekonomiska statistiken överensstämmer med lärosätenas fastställda resultat- och balansräkningar. Uppgifterna avseende finansiering har sammanställts från lärosätenas internredovisningar. En manual för insamlingen och definitioner av finansiärskategorierna har utarbetats tillsammans med en referensgrupp. Samtliga ekonomiska uppgifter bedömer Universitetskanslersämbetet vara av hög kvalitet.

"Kvalitetsdeklaration Ekonomisk statistik för universitet och högskolor" 2017-04-10länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

« Tillbaka till statistikdatabasen/Ekonomi

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen