Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Internationell mobilitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur många svenskar väljer att läsa utomlands? Och hur många utländska studenter väljer att studera i Sverige? Från vilka länder kommer de? Här hittar du mängder av uppgifter om internationell studentmobilitet i högskolan.

Statistik om internationell studentmobilitet avser att spegla dels antal studenter och lärare som deltar i utbytesprogram, dels antal studenter som på egen hand organiserar studier i annat land, så kallade freemover-studenter. Mobiliteten kan avse såväl inresande till Sverige som utresande från Sverige.

På denna sida finns först fasta exceltabeller som innehåller uppgifter om antal in- och utresande studenter fördelade per lärosäte och land. Därefter länkar till UKÄs statistikdatabas med mer uppgifter om internationell mobilitet.

Frågor om statistiken kan ställas till Tomas Egeltoft, tfn 08-563 088 28 eller e-post enligt fornamn.efternamn(at)uka.se.

Fasta exceltabeller: Statistik om antal in-och utresande studenter fördelade per lärosäte och land


Antal inresande nybörjare 2007/08 - 2016/17 »Excel
Antal inresande nybörjare 2005/06 - 2015/16 »Excel
Antal inresande nybörjare 2005/06 - 2014/15 »Excel
Antal inresande nybörjare 2004/05 - 2013/14 »Excel

Antal inresande nybörjare 2003/04 - 2012/13 »Excel
Antal inresande nybörjare 2001/02 – 2011/12 »Excel

Antal inresande studenter 2006/07 - 2016/17 »Excel
Antal inresande studenter 2005/06 - 2015/16 »Excel

Antal inresande studenter 2004/05 - 2013/14 »Excel
Antal inresande studenter 2003/04 - 2012/13 »Excel

Antal inresande studenter 2002/03 - 2011/12 »Excel
Antal inresande studenter 2001/02 - 2010/11 »Excel

Antal utresande utbytesstudenter 2012/13 - 2016/17 »Excel
Antal utresande utbytesstudenter 2011/12 - 2015/16 »Excel

Antal utresande utbytesstudenter 2010/11 - 2014/15 »Excel
Antal utresande utbytesstudenter 2009/10 - 2013/14 »Excel
Antal utresande utbytesstudenter 2008/09 - 2012/13 »Excel

UKÄs statistikdatabas med mer uppgifter om internationell studentmobilitet

Studenter på grundnivå och avancerad nivå »

Övrig statistik om internationella utbyten i UKÄs statistikdatabas

Forskarstuderande »
Personal »

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen