Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Ekonomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kan du ta del av officiell statistik om universitetens och högskolornas ekonomi, exempelvis intäkter som visar finansieringen av verksamheten.

  1. Under varje område nedan finns många uppgifter och du kan precisera urvalet för den statistik du vill se. Välj en uppgift och klicka sen på "Till urval".
  2. Välj de variabler du vill ha uppgift om och hur det ska visas.
  3. Klicka på "Visa resultat" så visas statistiken.

Du kan också välja att visa resultatet i ett excelark som du kan spara/bearbeta. Klicka då på "Resultat i Excel".

Om du vill ha mer information om de definitioner och begrepp som statistiken bygger på klickar du på "Visa information om uppgiften".

Se även Kvalitetsdeklaration av den ekonomiska statistiken »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för Sveriges officiella statistik

Text

Resultaträkning

Fastställda resultaträkningar totalt per lärosäte samt från och med 2004 även resultaträkningar per verksamhetsgren.

Intäkter / Finansiering

Lärosätena intäkter av anslag respektive från externa finansiärer per verksamhetsgren fr.o.m. 1997.

Kostnader

Lärosätenas kostnader  per verksamhetsgren fr.o.m. 1997.

Övrig ekonomi

Verksamhetsintäkter och —kostnader samt utfall, årets kapitalförändring, balanserad kapitalförändring samt oförbrukade bidrag och upplupna bidrag (fr.o.m. 2004) respektive år.

Takbeloppsuppföljning

Frågan redovisar takbelopp samt utfallet av helårsstudenter och helårsprestationer omräknat till pengar respektive år, samt antal helårsstudenter och helårsprestationer per utbildningsområde.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen