Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Ämneslistor för grund- och avancerad nivå samt forskningsämnen

Grundnivå och avancerad nivå

Reviderad ämnesklassificering 2009. Ämnesgrupper i utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här kan du se hur många studerande det finns på kurser i olika ämnesgrupper, enligt den reviderade ämnesklassificeringen som gäller fr.o.m. 2009, vid svenska universitet och högskolor. Vi redovisar uppgifter per ämnesgrupp, ämnesdelområde och ämnesområde. Det finns färre ämnesgrupper i statistikdatabasen än det antal ämnen som universitet och högskolor rapporterar in till SCB, eftersom flera ämnen slås ihop om de bedöms ligga tillräckligt nära varandra.

Högskolorna och universiteten har rapporterat in ämnen, som har klassats ihop till cirka 180 ämnesgrupper. Varje ämnesgrupp kan bara ingå i ett ämnedelområde, som i sin tur bara ingår i ett ämnesområde. Totalt redovisas cirka 180 ämnesgrupper, 41 ämnesdelområden och åtta ämnesområden. Utöver dessa finns även en kategori Övrigt. Klicka på länken nedan så visas den reviderade ämneslistan i ett Excelark.

Reviderad ämnesklassificering 2009: Ämnesgrupper i utbildning på grund- och avancerad nivå »Excel

Ämnesklassificering före 2009. Ämnen i utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Här kan du se hur många studerande det finns på kurser i olika ämnen, enligt ämnesklassificeringen före 2009 vid svenska universitet och högskolor. Vi redovisar uppgifter per ämne, ämnesgrupp och ämnesområde. Det finns färre ämnen i statistikdatabasen än det antal ämnen som universitet och högskolor rapporterar in till SCB, eftersom flera ämnen slås ihop om de bedöms ligga tillräckligt nära varandra. Högskolorna och universiteten har rapporterat in cirka 570 ämnen, som har klassats ihop till cirka 250 ämnen. Varje ämne kan bara ingå i en ämnesgrupp, som i sin tur bara ingår i ett ämnesområde. Totalt redovisas cirka 250 ämnen, cirka 50 ämnesgrupper och åtta ämnesområden. Klicka på länken nedan så visas ämneslistan i ett excelark.

Ämnesklassificering före 2009: Ämnen i utbildning på grund- och avancerad nivå »Excel

 

« Tillbaka till NU-statistikdatabasens startsida

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen