Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Utbildning på forskarnivå

Äldre uppgifter, utbildning på forskarnivå
Aktiva forskarstuderande per fakultet VT97 - HT98
Kalenderhalvår: 
Högskola: 
Fakultet: 
Sortera per: 
Kön/Åldersfördelning:
Kön
Ålder
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Aktiva forskarstuderande per fakultet vt 97–ht 98

Begrepp

  • Aktiva forskarstuderande: Registrerade studerande som har en aktivitetsgrad om minst 10 procent.
  • Fakultet: Organisatorisk indelning och indelning för återrapportering av verksamhet inom forskarutbildning t.o.m. 1998.

Uppgiftsinsamling

  • Tidsperiod: Uppgifterna avser kalenderhalvår.
  • Uppgifter finns från vt97 till ht98. Registreringsuppgifterna kan inte summeras till läsår eller budgetår.
  • Insamling och källa: Uppgifterna levereras till Universitetskanslersämbetet av SCB som samlat in och sammanställt uppgifter från respektive högskola.

Övrigt

  • Uppgifterna i denna fråga finns fördelade på ålderskategorierna -29, 30-39 och 40-. Före 1997 är uppgifterna fördelade på ålderskategorierna -24, 25-34 och 35-.
  • Ålder beräknas per den 31/12.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen