Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Utbildning på forskarnivå

Registrerade/Aktiva
Aktiva doktorander per forskningsämnesområde/grupp (1-, resp. 3-siffernivå) fr.o.m. VT11
Kalenderhalvår: 
Högskola: 
Ämnesområde: 
Ämnesgrupp: 
Sortera per: 
Kön/Åldersfördelning:
Kön
Ålder
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Aktiva doktorander per ämnesområde/grupp fr.o.m. VT11

Begrepp

  • Aktiva doktorander: Registrerade studerande som har en aktivitetsgrad om minst 1 procent. T.o.m. 2003 gäller en aktivitetsgrad om minst 10 procent.
  • Forskningsämnesområde/grupp:  Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011: Indelningen av forskningsämnen består av en hierarkisk struktur på flera nivåer. Ett ämnesområde är indelat i ett antal ämnesgrupper som i sin tur indelas i ett större antal forskningsämnen. Se vidare Ämneslistor.

Uppgiftsinsamling

  • Tidsperiod: Uppgifterna avser terminer.
  • Uppgifter per ny Standard för forskningsämnen finns fr.o.m. VT 2011 (allteftersom kan äldre uppgifter komma att anpassas till den nya standarden). Uppgifterna kan inte summeras till läsår eller budgetår.
  • Insamling och källa: Uppgifterna levereras till Universitetskanslersämbetet av SCB som samlat in och sammanställt uppgifter från respektive högskola.

Övrigt

  • Ålder beräknas per den 31/12.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen