Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Utbildning på forskarnivå

Antagna/Nybörjare
Antagna till Lic.examen per forskningsämnesområde/grupp (1-, resp. 3-siffernivå) fr.o.m. VT11
Kalenderhalvår: 
Högskola: 
Ämnesområde: 
Ämnesgrupp: 
Sortera per: 
Kön/Åldersfördelning:
Kön
Ålder
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Antagna doktorander till Lic.examen per ämnesområde/grupp fr.o.m. VT11

Begrepp

  • Antagna doktorander till licentiatexamen avser de forskarstuderande som har antagits och bedömts ha säkrad finansiering under hela utbildningen till licentiatexamen och möjlighet att avsluta densamma inom fyra år (SFS 2002:139). Denna förordning trädde i kraft den 1 maj 2002.
  • Ämnesområde/grupp: Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011: Indelningen av forskningsämnen består av en hierarkisk struktur på flera nivåer. Ett ämnesområde är indelat i ett antal ämnesgrupper som i sin tur indelas i ett större antal forskningsämnen. Se vidare Ämneslistor.

Uppgiftsinsamling

  • Tidsperiod: Uppgifterna avser terminer.
  • Uppgifter per ny Standard för forskningsämnen finns fr.o.m. VT 2011 (allteftersom kan äldre uppgifter komma att anpassas till den nya standarden).
  • Insamling och källa: Uppgifterna levereras till Universitetskanslersämbetet av SCB som samlat in och sammanställt uppgifter från respektive högskola.

Övrigt

  • Ålder beräknas per den 31/12.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen