Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Äldre uppgifter, grundnivå och avancerad nivå
Hpr på uppdrag av annan högskola per utbildningsnivå t.o.m. HT2008
Kalenderhalvår: 
Högskola: 
Utbildningsnivå: 
Sortera per: 
Kön/Åldersfördelning:
Kön
Ålder
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Helårsprestationer på uppdrag av annan högskola per utbildningsnivå t.o.m. HT2008

Begrepp

  • Helårsprestation (hpr): Summa avklarade högskolepoäng på en kurs/delkurs under en viss period dividerat med 60.
  • På uppdrag av annan högskola: Uppgifterna avser endast hpr som den aktuella högskolan har utfört på uppdrag av någon annan högskola.
  • Utbildningsnivå:  Fr.o.m. vårterminen 2008 redovisas helårsprestationer på kurser på olika utbildningsnivåer, grundnivå respektive avancerad nivå. Före 2008 redovisas alla helårsprestationer på Ej klassad nivå. Fr.o.m. 2008 finns även Ej klassad nivå som då innefattar helårsprestationer i basårsutbildning och all övrig utbildning som inte går att hänföra till antingen grundnivå eller avancerad nivå.

Uppgiftsinsamling

  • Tidsperiod: Uppgifterna avser kalenderhalvår och finns fr.o.m. vt 1997 t.o.m. ht 2008.
  • Insamling och källa: Uppgifterna levereras till Universitetskanslersämbetet av SCB som samlat in och sammanställt uppgifter från respektive högskola.

Övrigt

Uppgifterna kan summeras till läsår (ht+vt) fr.o.m. 1997/98 och till budgetår (vt+ht) fr.o.m 1997.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen