Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Internationellt utbyte
Inresande, nybörjare totalt per land
Läsår: 
Land: 
Sortera per: 
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Inresande, nybörjare totalt per land


Begrepp

  • Inresande studenter, nybörjare: Nya inresande studenter totalt per land på grundnivå och avancerad nivå.
  • Land: medborgarskapsland för freemover-studenter som angivit studier som grund för bosättning hos Migrationsverket och där beslutet om uppehållstillstånd
    är fattat mindre än två år innan studierna påbörjades, alternativt födelseland för freemover-studenter som invandrat mindre än sex månader innan studiestarten. För utbytesstudenter avser land det land utbytet sker med. Okänt land anges då uppgift saknas, exempel kan vara studenter från övriga Norden eller ett EU/EES-land.

Uppgiftsinsamling

  • Tidsperiod: Uppgifterna redovisas per läsår.
  • Insamling och källa: Uppgifterna levereras till Universitetskanslersämbetet av SCB som samlat in och sammanställt uppgifter från respektive högskola.

Övrigt

  • Av röjandeskäl undertrycks uppgifter om det finns studenter men att antalet understiger 5 personer. Vid undertryckning anges 0. Om det inte finns studenter redovisas ingenting.
  • Inresande nybörjare finns även nettoräknade per lärosäte i angränsande fråga i statistikdatabasen. Men då en student kan vara nybörjare vid mer än ett lärosäte under ett läsår innebär detta att en student då räknas flera gånger vid summering av lärosäten under läsåret.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen