Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Helårsprestationer (HPR)
Hpr per studieform och utbildningsnivå fr.o.m. läsåret 2007/08
Läsår: 
Högskola: 
Studieform: 
Utbildningsnivå: 
Sortera per: 
Kön/Åldersfördelning:
Kön
Ålder
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Rubrik

Begrepp

  • Helårsprestation (hpr): Summa avklarade högskolepoäng på en kurs/delkurs under en viss period dividerat med 60.
  • Population: Helårsprestationer redovisas endast för lärosäten med registreringar i Ladok. I uppgiften om helårsprestationer ingår uppdrag från annan högskola, utlandsförlagd utbildning som högskolan ansvarar för och utresande studenter inom utbytesprogram. I uppgiften ingår inte uppdragsutbildning.
  • Studieform: Studieform avser här utbildningar på olika utbildningsprogram. Här ingår även kurser som inte är kodade att ingå i ett utbildningsprogram. De särredovisade studieformerna är: yrkesexamensprogram, generella program, konstnärliga program respektive fristående kurs.
  • Utbildningsnivå:  Fr.o.m. vårterminen 2008 redovisas uppgifter om studenter på kurser på olika utbildningsnivåer, grundnivå respektive avancerad nivå. Före 2008 redovisas alla  studenter på Ej klassad nivå. Fr.o.m. 2008 finns även Ej klassad nivå som då innefattar studenter i utbildning som inte går att hänföra till antingen grundnivå eller avancerad nivå.

Uppgiftsinsamling

  • Tidsperiod: Uppgifterna avser läsår och finns tillgängliga fr.o.m. läsåret 2007/08.
  • Insamling och källa: Uppgifterna levereras till Universitetskanslersämbetet av SCB som samlat in och sammanställt uppgifter från respektive högskola.

Övrigt

Totaluppgifter kan variera något vid sammanställningar från olika fördelningar. Detta beror på avrundningshanteringen.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen