Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Registrerade
Registrerade studenter netto/högskola (kalenderhalvår)
Kalenderhalvår: 
Högskola: 
Sortera per: 
Kön/Åldersfördelning:
Kön
Ålder
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Registrerade studenter netto per högskola (kalenderhalvår)

Begrepp

  • Registrerade studenter: Samtliga individer som har varit förstagångs- eller fortsättningsregistrerade på någon kurs som högskolan ger någon gång under den aktuella perioden (studenter som är om- eller tentamensregistrerade på en kurs ingår inte).
  • Uppgiften är nettoräknad per högskola (studenter som har varit registrerade på mer än en kurs samma termin räknas endast en gång).

Uppgiftsinsamling

  • Tidsperiod: Uppgifterna avser terminer. Registreringsuppgifter kan inte summeras till läsår eller budgetår.
  • Uppgifter finns från ht 1993.
  • Insamling och källa: Uppgifterna levereras till Universitetskanslersämbetet av SCB som samlat in och sammanställt uppgifter från respektive högskola.

Övrigt

  • Population: Begreppet inkluderar studenter i eventuellt bidragsfinansierad grundutbildning, utbildning enligt landstingsavtal och uppdrag på beställning av annan högskola. Begreppet innehåller inte studenter i övrig uppdragsutbildning, basår, preparandutbildning i svenska, kvalificerad yrkesutbildning och utbildning som utförs av annan högskola på beställning av den egna högskolan.
  • Förändring av begrepp: T.o.m. 1997 räknades registrerade studenter på beställande högskola. Fr.o.m. 1998 räknas alla studenter vid den högskola som utför utbildningen.
  • Uppgifterna redovisas netto per högskola. Det innebär att det inte går att göra summeringar av högskolorna utan risk för dubbelräkningar. Se nettotabeller för totalt antal registrerade studenter i landet.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen