Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Nybörjare
Nybörjare på högskola per kommun
Kalenderhalvår: 
Högskola: 
Län: 
Kommun: 
Sortera per: 
Kön/Åldersfördelning:
Kön
Ålder
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Nybörjare på högskola per kommun

Begrepp

  • Högskolanybörjare: Student som aldrig tidigare varit registrerad vid just den högskolan.
  • Län och kommun: Län och lommun där den studerande var folkbokförd den 31 dec. året före påbörjandet av studierna. På grund av ändringar i indelningen av län och kommuner så kan vissa kommuner förekomma två gånger i urvalslistan. Det kan dock bara finnas data på en kombination län/kommun för varje given tidsperiod.

Uppgiftsinsamling

  • Tidsperiod: Uppgifterna avser terminer och kan summeras per högskola för att få antalet nya studenter per läsår eller budgetår.
  • Uppgifter finns fr.o.m HT 1993 .
  • Insamlingstid och källa: Uppgifter hämtas in av Universitetskanslersämbetet från SCB i november respektive april.

Övrigt

  • Observera skillnaden mellan högskolanybörjare = ny student vid viss högskola, och högskolenybörjare = ny student i högskolesystemet.
  • Population: Begreppet inkluderar studenter i ev. bidragsfinansierad grundutbildning, utbildning enligt landstingsavtal och uppdrag på beställning av annan högskola. Begreppet exkluderar studenter i övrig uppdragsutbildning, basår, preparandutbildning i svenska, kvalificerad yrkesutbildning och utbildning som utförs av annan högskola på beställning av den egna högskolan.
  • Förändring av begrepp: T.o.m. 1997 räknades studenterna på beställande högskola. Fr.o.m. 1998 är alla studenter räknade vid den högskola som i praktiken utför utbildningen.
  • Uppgifterna är nettoräknade per högskola och län och kan summeras per högskola. Summering av flera högskolor medför dubbelräkningar eftersom samma student kan vara nybörjare vid mer än en högskola samma termin.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen