Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Sökande
Nya sökande till program och kurser
Kalenderhalvår: 
Högskola: 
Sortera per: 
Kön/Åldersfördelning:
Kön
Ålder
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Nya sökande till program och kurser

Begrepp

  • Behöriga nya sökande: Individer som uppfyller behörighetsvillkoren för minst en av sökta utbildningar och som inte tidigare (fr.o.m. år 1956) har varit registrerade vid den specifika högskolan. En individ kan vara behörig till flera sökta utbildningar och/eller universitet/högskolor. Därför överstiger summan av behöriga sökande nettoantalet individer.
  • Netto: Här antalet individer som sökt till program och/eller kurs vid universitetet/högskolan.

Uppgiftsinsamling

  • Tidsperiod: Uppgifterna avser terminer.
  • Insamlingstid och källa: Uppgifter levereras till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) från SCB i oktober avseende hösttermin samt i mars avseende vårtermin.
  • Uppgifter finns fr.o.m. höstterminen 1995.

Övrigt

  • Uppgifter fr.o.m. vårterminen 2007 inhämtas från Universitets- och högskolerådets (UHR, tidigare VHS) samordnade antagningssystem NyA. Uppgifter t.o.m höstterminen 2006 har inhämtats från de centrala och lokala datoriserade antagningssystemen (H91 och LANT). Utbildningar till vilka antagningen sker manuellt ingår ej. Uppgifter saknas därmed för grupperna konstnärliga högskolor samt övriga utbildningsanordnare som dock tillsammans står för en relativt liten del av den totala volymen sökande i riket.
  • Uppgifterna är nettoräknade per program och kurs per högskola. Summering av uppgifterna medför dubbelräkningar eftersom en student kan ha sökt till flera olika högskolor och genom UHR:s centrala antagning.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen