Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Personal

Alla anställda - individer
Personal (Individer) Fr.o.m. 2012
Budgetår: 
Högskola: 
Personaltyp: 
Sortera per: 
Kön/Åldersfördelning:
Kön
Ålder
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Personal (inivider) 2012

Anställningskategorier har ändrats fr.o.m. 2012. Observera att personalgruppernas definitioner till viss del inte överensstämmer med redovisning från tidigare år och att en del personal kan ha fått ändrad grupptillhörighet.

Begrepp

  • Antal individer: Om en person har anställning vid två lärosäten räknas personen en gång på varje lärosäte. Samma sak gäller om en person har två anställningar tillhörande olika anställningskategorier, då räknas personen med en gång för varje anställningskategori, vilket kan inträffa både inom och mellan lärosäten. Detta innebär att de aggregerade nivåerna kommer att överskatta antalet individer.
  • Personalgrupper: Samtlig personal: professorer, lektorer, meriteringsanställning, adjunkter,  annan forskande och undervisande personal, doktorander (anställda som doktorand eller assistenttjänst med utbildningsbidrag), administrativ personal, bibliotekspersonal, teknisk personal samt arvodister.  En förändring från och med 2012 är att den forskande och undervisande personalen redovisas i delvis nya anställningskategorier. Kategorierna professor, lektor och adjunkt är oförändrade. Däremot är meriteringsanställning ny och består av den tidigare kategorien forskarassistenter (som inkluderade biträdande lektorer) samt postdoktorer som tidigare tillhörde kategorin annan forskande och undervisande personal.   Kategorin annan forskande och undervisande personal är förändrad jämfört med tidigare år och består till stor del av forskare eller forskningsassistenter. Dessa ingick redan tidigare i denna kategori, men numera inkluderas också teknisk och administrativ personal med forskande eller undervisande arbetsuppgifter (dvs anställningen har en koppling till ett forskningsämne), samt gäst- och timlärare.

Uppgiftsinsamling

  • Tidsperiod: Uppgifterna avser oktober kalenderåret/budgetåret.
  • Uppgifter finns fr.o.m. 2012.
  • Insamling och källa: Uppgifterna levereras till Universitetskanslersämbetet av SCB som samlat in och sammanställt uppgifter från respektive högskola till den kortperiodiska lönestatistiken över statsanställda. Uppgifter om personalen vid enskilda utbildningsanordnare insamlas via en särskild rapporteringsrutin.

Övrigt

Ålder beräknas per den 31/12.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen