Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Ekonomi

Övrigt
Verksamhetsutfall totalt (tkr)
Budgetår: 
Högskola: 
Konto: 
Sortera per: 
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Verksamhetsutfall totalt (tkr)Begrepp

Frågan redovisar de samlade verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna.

  • Summa verksamhetsintäkter:Följande poster ingår: intäkter av anslag, intäkter av avgifter och andra ersättningar, intäkter av bidrag samt finansiella intäkter (finansiella poster ingår i verksamhetsutfallet fr.o.m. 1999). Posten visar summan av dessa intäkter.
  • Summa verksamhetskostnader: Följande poster ingår: kostnader för personal, kostnader för lokaler, övriga driftkostnader (inkl. ersättningar till landsting/kommuner för klinisk utbildning och forskning), finansiella kostnader (finansiella poster ingår i verksamhetsutfallet fr.o.m. 1999) samt avskrivningar. Posten visar summan av dessa kostnader.
  • Summa verksamhetsutfall:Differensen mellan verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader.

Uppgiftsinsamling

  • Tidsperiod: Budgetår
  • Insamlingstid och källa: Verksamhetsuppgifter finns från och med budgetåret 1994/95 och framåt. Uppgifter för 1995/96 avser 18 månader och uppgifter för 1996 avser 6 månader, beroende på att budgetåren lades om från brutet budgetår till kalenderår. Fr.om. 1997 är budgetår = kalenderår. Uppgifterna är hämtade direkt från lärosätena via den så kallade ekonomiska mallen och överensstämmer med uppgifterna i årsredovisningarna.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen