Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Ekonomi

Kostnader
Kostnader totalt grundutbildning (tkr)
Budgetår: 
Högskola: 
Konto: 
Sortera per: 
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Kostnader totalt grundutbildning (tkr)

Begrepp

Följande poster redovisas: kostnader för ordinarie grundutbildning (inkl. avgiftsfinansierad verksamhet fr.o.m. 2004) samt kostnader för uppdragsverksamhet (uppdrags- och beställd utbildning) fr.o.m. 2004.
Posten Kostnader övrig grundutbildning t.o.m. 2003 redovisar sammanslaget kostnader för: annan avgiftsfinansierad verksamhet, uppdragsutbildning, uppdragsutbildning och avgiftsfinansierad verksamhet (t.o.m. 2003), utbildning för andra universitet/högskolor, samt utbildning för landsting (t.o.m. 2001). Kostnader för övrig grundutbildning t.o.m. 2003 redovisas också specificerat i en egen fråga.

Tidsperiod

Budgetår

Insamlingstid och källa

Uppgifter finns från och med budgetåret 1997 och framåt. Uppgifterna är hämtade från lärosätenas årsredovisningar via den så kallade ekonomiska mallen.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen