Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Regional rekrytering

Regional rekrytering - Länets/Kommunens nybörjare
Termin Kommun
 
 
  Andel (%) Antal
Jämtlands län
VT17
Mittuniversitetet 42,2 54
Uppsala universitet 12,5 16
Högskolan Dalarna 9,4 12
Umeå universitet 8,6 11
Stockholms universitet 7,0 9
Högskolan i Gävle 3,1 4
Göteborgs universitet 2,3 3
Luleå tekniska universitet 2,3 3
Mälardalens högskola 2,3 3
Lunds universitet 1,6 2
Örebro universitet 1,6 2
Blekinge tekniska högskola 0,8 1
Ersta Sköndal Bräcke högskola 0,8 1
Gymnastik- och idrottshögskolan 0,8 1
Högskolan i Halmstad 0,8 1
Högskolan Kristianstad 0,8 1
Högskolan Väst 0,8 1
Karlstads universitet 0,8 1
Linnéuniversitetet 0,8 1
Malmö högskola 0,8 1
Summa 100,0 128
 
 
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Regional rekrytering - länets/kommunens nybörjare

Allmänt om regional rekrytering

Här kan du ta fram uppgifter om den regionala rekryteringen till universitet och högskolor.
Med nybörjare avses här studenter som för första gången är registrerade i grundläggande högskoleutbildning (högskolenybörjare) dvs. aldrig tidigare bedrivit högskolestudier. Åldersfördelningen har dock begränsats till nybörjare som är yngre än 35 år. Uppgiften om regional härkomst avser slutet av de kalenderår som föregick det år då de började sina högskolestudier.

För högskolenybörjare redovisar dels ett procenttal, dvs andel av nybörjarna från det valda länet eller kommunen som börjat vid olika lärosäten, dels en antalsuppgift, dvs antalet nybörjare.

Uppgifter finns fr.o.m höstterminen 1993.

Okänt

Om regional härkomst är okänt, dvs län och kommun saknas handlar det i många fall om inresande studenter.


Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen