Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Regional rekrytering

Regional rekrytering - Länets/Kommunens nybörjare
Termin Kommun
 
 
  Andel (%) Antal
Södermanlands län
HT16
Mälardalens högskola 23,5 270
Linköpings universitet 13,6 156
Uppsala universitet 7,5 86
Örebro universitet 7,1 81
Stockholms universitet 5,1 59
Kungl. Tekniska högskolan 4,7 54
Linnéuniversitetet 3,3 38
Karlstads universitet 3,1 36
Lunds universitet 2,9 33
Luleå tekniska universitet 2,8 32
Umeå universitet 2,4 28
Södertörns högskola 2,4 27
Högskolan Dalarna 2,3 26
Göteborgs universitet 2,2 25
Högskolan i Gävle 1,9 22
Mittuniversitetet 1,8 21
Malmö högskola 1,7 19
Högskolan i Skövde 1,6 18
Stiftelsen Högskolan i Jönköping 1,5 17
Högskolan i Halmstad 1,3 15
Karolinska institutet 1,0 12
Blekinge tekniska högskola 1,0 11
Högskolan Kristianstad 1,0 11
Sveriges lantbruksuniversitet 1,0 11
Högskolan Väst 0,8 9
Chalmers tekniska högskola 0,7 8
Gymnastik- och idrottshögskolan 0,5 6
Försvarshögskolan 0,3 4
Ersta Sköndal Bräcke högskola 0,3 3
Högskolan i Borås 0,3 3
Handelshögskolan i Stockholm 0,3 3
Teologiska Högskolan Stockholm 0,2 2
Konstfack 0,1 1
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 0,1 1
Summa 100,0 1148
 
 
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Regional rekrytering - länets/kommunens nybörjare

Allmänt om regional rekrytering

Här kan du ta fram uppgifter om den regionala rekryteringen till universitet och högskolor.
Med nybörjare avses här studenter som för första gången är registrerade i grundläggande högskoleutbildning (högskolenybörjare) dvs. aldrig tidigare bedrivit högskolestudier. Åldersfördelningen har dock begränsats till nybörjare som är yngre än 35 år. Uppgiften om regional härkomst avser slutet av de kalenderår som föregick det år då de började sina högskolestudier.

För högskolenybörjare redovisar dels ett procenttal, dvs andel av nybörjarna från det valda länet eller kommunen som börjat vid olika lärosäten, dels en antalsuppgift, dvs antalet nybörjare.

Uppgifter finns fr.o.m höstterminen 1993.

Okänt

Om regional härkomst är okänt, dvs län och kommun saknas handlar det i många fall om inresande studenter.


Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen