Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Regional rekrytering

Regional rekrytering - Länets/Kommunens nybörjare
Termin Kommun
 
 
  Andel (%) Antal
Västerbottens län
HT16
Umeå universitet 65,8 778
Luleå tekniska universitet 11,6 137
Uppsala universitet 3,2 38
Mittuniversitetet 3,1 37
Kungl. Tekniska högskolan 1,8 21
Sveriges lantbruksuniversitet 1,8 21
Lunds universitet 1,3 15
Göteborgs universitet 1,2 14
Linköpings universitet 1,1 13
Linnéuniversitetet 1,1 13
Chalmers tekniska högskola 1,0 12
Stockholms universitet 0,9 11
Högskolan i Gävle 0,7 8
Högskolan Dalarna 0,6 7
Stiftelsen Högskolan i Jönköping 0,6 7
Karlstads universitet 0,6 7
Örebro universitet 0,5 6
Högskolan Kristianstad 0,4 5
Mälardalens högskola 0,4 5
Malmö högskola 0,3 4
Blekinge tekniska högskola 0,3 3
Handelshögskolan i Stockholm 0,3 3
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 0,3 3
Södertörns högskola 0,3 3
Örebro teologiska högskola 0,3 3
Försvarshögskolan 0,2 2
Högskolan i Halmstad 0,2 2
Högskolan i Skövde 0,2 2
Högskolan i Borås 0,1 1
Högskolan Väst 0,1 1
Karolinska institutet 0,1 1
Summa 100,0 1183
 
 
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Regional rekrytering - länets/kommunens nybörjare

Allmänt om regional rekrytering

Här kan du ta fram uppgifter om den regionala rekryteringen till universitet och högskolor.
Med nybörjare avses här studenter som för första gången är registrerade i grundläggande högskoleutbildning (högskolenybörjare) dvs. aldrig tidigare bedrivit högskolestudier. Åldersfördelningen har dock begränsats till nybörjare som är yngre än 35 år. Uppgiften om regional härkomst avser slutet av de kalenderår som föregick det år då de började sina högskolestudier.

För högskolenybörjare redovisar dels ett procenttal, dvs andel av nybörjarna från det valda länet eller kommunen som börjat vid olika lärosäten, dels en antalsuppgift, dvs antalet nybörjare.

Uppgifter finns fr.o.m höstterminen 1993.

Okänt

Om regional härkomst är okänt, dvs län och kommun saknas handlar det i många fall om inresande studenter.


Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen