Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Regional rekrytering

Regional rekrytering - Länets/Kommunens nybörjare
Termin Kommun
 
 
  Andel (%) Antal
Gävleborgs län
HT16
Högskolan i Gävle 35,8 450
Uppsala universitet 11,1 140
Mittuniversitetet 8,1 102
Högskolan Dalarna 7,3 92
Umeå universitet 6,3 79
Stockholms universitet 3,7 47
Linköpings universitet 3,5 44
Kungl. Tekniska högskolan 2,9 37
Göteborgs universitet 2,1 26
Örebro universitet 2,0 25
Linnéuniversitetet 1,8 22
Luleå tekniska universitet 1,7 21
Mälardalens högskola 1,6 20
Lunds universitet 1,4 18
Högskolan i Skövde 1,4 17
Karlstads universitet 1,3 16
Stiftelsen Högskolan i Jönköping 1,0 13
Södertörns högskola 1,0 12
Blekinge tekniska högskola 0,9 11
Malmö högskola 0,7 9
Sveriges lantbruksuniversitet 0,6 8
Chalmers tekniska högskola 0,6 7
Högskolan i Borås 0,5 6
Högskolan Kristianstad 0,5 6
Karolinska institutet 0,5 6
Högskolan i Halmstad 0,3 4
Konstfack 0,3 4
Försvarshögskolan 0,2 3
Gymnastik- och idrottshögskolan 0,2 2
Högskolan Väst 0,2 2
Stockholms konstnärliga högskola 0,2 2
Beckmans designhögskola 0,1 1
Ersta Sköndal Bräcke högskola 0,1 1
Handelshögskolan i Stockholm 0,1 1
Kungl. Konsthögskolan 0,1 1
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 0,1 1
Summa 100,0 1256
 
 
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Regional rekrytering - länets/kommunens nybörjare

Allmänt om regional rekrytering

Här kan du ta fram uppgifter om den regionala rekryteringen till universitet och högskolor.
Med nybörjare avses här studenter som för första gången är registrerade i grundläggande högskoleutbildning (högskolenybörjare) dvs. aldrig tidigare bedrivit högskolestudier. Åldersfördelningen har dock begränsats till nybörjare som är yngre än 35 år. Uppgiften om regional härkomst avser slutet av de kalenderår som föregick det år då de började sina högskolestudier.

För högskolenybörjare redovisar dels ett procenttal, dvs andel av nybörjarna från det valda länet eller kommunen som börjat vid olika lärosäten, dels en antalsuppgift, dvs antalet nybörjare.

Uppgifter finns fr.o.m höstterminen 1993.

Okänt

Om regional härkomst är okänt, dvs län och kommun saknas handlar det i många fall om inresande studenter.


Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen