Universitetskanslersämbetet logotyp

Statistikdatabas om högskolan

Regional rekrytering

Regional rekrytering - Länets/Kommunens nybörjare
Termin Kommun
 
 
  Andel (%) Antal
Stockholms län
HT16
Stockholms universitet 26,3 2919
Kungl. Tekniska högskolan 12,6 1397
Uppsala universitet 8,6 951
Södertörns högskola 7,7 859
Lunds universitet 4,7 525
Linköpings universitet 4,3 483
Karolinska institutet 3,5 390
Mälardalens högskola 2,9 325
Umeå universitet 2,6 290
Linnéuniversitetet 2,4 265
Örebro universitet 2,3 252
Högskolan i Gävle 2,3 251
Luleå tekniska universitet 2,0 217
Mittuniversitetet 1,8 196
Karlstads universitet 1,4 158
Högskolan Dalarna 1,3 146
Göteborgs universitet 1,3 145
Gymnastik- och idrottshögskolan 1,2 135
Handelshögskolan i Stockholm 1,1 120
Stiftelsen Högskolan i Jönköping 1,1 120
Sveriges lantbruksuniversitet 1,0 107
Malmö högskola 0,8 93
Blekinge tekniska högskola 0,8 85
Ersta Sköndal Bräcke högskola 0,7 80
Högskolan i Skövde 0,6 63
Högskolan i Halmstad 0,5 58
Röda Korsets högskola 0,5 58
Försvarshögskolan 0,5 55
Högskolan Kristianstad 0,5 55
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 0,4 49
Chalmers tekniska högskola 0,4 45
Sophiahemmet högskola 0,4 43
Högskolan i Borås 0,4 41
Konstfack 0,3 33
Högskolan Väst 0,3 32
Stockholms konstnärliga högskola 0,2 27
Teologiska Högskolan Stockholm 0,1 13
Beckmans designhögskola 0,1 10
Kungl. Konsthögskolan 0,0 5
Stockholms Musikpedagogiska Institut 0,0 3
Örebro teologiska högskola 0,0 3
Johannelunds teologiska högskola 0,0 1
Newmaninstitutet 0,0 1
Summa 100,0 11104
 
 
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Regional rekrytering - länets/kommunens nybörjare

Allmänt om regional rekrytering

Här kan du ta fram uppgifter om den regionala rekryteringen till universitet och högskolor.
Med nybörjare avses här studenter som för första gången är registrerade i grundläggande högskoleutbildning (högskolenybörjare) dvs. aldrig tidigare bedrivit högskolestudier. Åldersfördelningen har dock begränsats till nybörjare som är yngre än 35 år. Uppgiften om regional härkomst avser slutet av de kalenderår som föregick det år då de började sina högskolestudier.

För högskolenybörjare redovisar dels ett procenttal, dvs andel av nybörjarna från det valda länet eller kommunen som börjat vid olika lärosäten, dels en antalsuppgift, dvs antalet nybörjare.

Uppgifter finns fr.o.m höstterminen 1993.

Okänt

Om regional härkomst är okänt, dvs län och kommun saknas handlar det i många fall om inresande studenter.


Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen