Äldre statistikdatabas om högskolan

UKÄ har bytt ut databasen för statistik om universitet och högskolor. I den nya databasen återfinns större delen av vår statistik.

Statistik som fortfarande finns i kvar på denna webbplats:

Nyckeltal

Enklare uppgifter som på olika sätt beskriver lärosätena och studenterna

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Statistiken om internationell mobilitet finns än så länge kvar i denna databas.

OBS: All annan statistik om utbildning på grundnivå och avancerad nivå finns nu i UKÄ:s nya statistikdatabas Högskolan i siffrorlänk till annan webbplats

Personal

Statistik över anställd personal vid universitet och högskolor. Statistiken baseras på personaluppgifter från lärosätenas löneredovisningssystem för oktober månad.

Frågor om statistiken?

Mejla oss på analys@uka.se